Kriminell åklagare Petra Hallin begick grova brott mot Alen Kadri för att få honom fälld till varje pris

Till sin hjälp hade den grovt kriminelle åklagaren polisen Priscilla Wilson, domare Sven, Martinger och andra ansvariga yrkesbrottslingar vid Polismyndigheten, Sveriges Domstolar och Åklagarmyndigheten i Göteborg.


http://www.svt.se/ug/aklagare-och-domstol-struntade-i-alens-alibi

Domare Sven Martingers SKYLDIGHET är att säkra åtalades mänskliga rättigheter och garantera en rättvis rättegång (fair trial). En ofullständig förundersökning/stämning från regeringen (Regeringen är Sveriges högste åklagare enligt lagen) får INTE tas emot utav domstol. Yrkesbrottslingen Sven Martingers skyldighet är att avvisa/förkasta stämningar som den som kriminell åklagare Petra Hallin lämnat till tingsrätten ang. Alen Kadri.

 Svenska kyrkan, polis Priscilla Wilson och mened i domstol.

Till höger, polisen Priscilla Wilson, det kriminella fega svinet som ljög under ed i Göteborgs smutsiga tingsrätt.

Modern: Siv Gunnel Larsson Smedenstam Rydheden, 1954-06-30. Fadern okänd.

http://www.divshare.com/download/24632527-324

http://www.scribd.com/doc/175123401/Alen-Kadri-Falsk-Dom-Sven-Martinger-Perta-Hallin-Priscilla-Wilson-b713-12

Regeringens kreatur Joakim Wolmerud, Barbro Särnhav och Priscilla Wilson.

http://www.divshare.com/download/24634213-93e

http://www.scribd.com/doc/175262472/Forundersokning-Kadri-Alen-Polisen-Goteborg-Idioter-Joakim-Wolmerud-Priscilla-Wilson

Yrkesbrottslingar vid Polismyndigheten och Kammarrätten vägrar att lyda grundlagen – Svenska folkets rätt till full insyn stoppas av regeringens kriminella kreatur

Något kring polis Elouise Hellström är väldigt känsligt för Sveriges kriminella Polismyndighet. Med näbbar och klor kämpar polisens kriminella jurister med att stoppa svenska folket från att få veta sanningen (förhör med polis Elouise Hellström kring hennes anmälan mot polis Carlos Paulsson).

Vi på Corruptio-bloggen ger inte upp kampen om demokratin och svenska folkets rättigheter. Se nedan beslut och överklagan till bluff-myndigheterna Kammarrätten/Högsta förvaltningsrätten.

Från: corruptio corruptio [mailto:corruptio1@hotmail.com]
Skickat: den 28 augusti 2013 10:16
Till: raes@rps.police.se; Registrator Kammarrätten i Stockholm – KST
Ämne: Överklagan av olagligt beslut utav brottslingarna Ove Nilsson/Jeanette Karlsson
Överklagar härmed rikspolisstyrelsens korrupta kreaturs illegala beslut (se bifogad fil).

GRUND
Lagen dem obildade kreatur vid RPS hänvisar till gäller endast civilpersoner och inte offentliga statsanställda vilka nämns i grundlagen och vilka svenska folket har rätt att känna till, både namn, titel och vad tjänstemän (folkets tjänare) sysslar med och är inblandade i. Begärda uppgifter/handlingar skall användas av journalist i journalistiskt syfte för publikation i den utav Ove Nilsson/Jeanette Karlsson hotade demokratin Sverige.

Hans-Göran Björck

Journalist/fotograf

Från: corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 9 oktober 2013 16:36:38
Till: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se (hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se); kammarrattenistockholm@dom.se (kammarrattenistockholm@dom.se)

Till Högsta förvaltningsdomstolen,
Postadress
Box 2293, 103 17 Stockholm

ÖVERKLAGAN UTAV DET OLAGLIGA ANTIDEMOKRATISKA KAMMARRÄTTS-BESLUTET
Härmed överklagas kammarrättens illegala beslut (se bifogad fil). Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius har begått mycket grova brott mot svenska folket och hotar demokratin för att blidka kriminella poliser och polisens jurister så att dessa kollegor kan gömma information (allmänna handlingar) från svenska folket vilket GRUNDLAGEN säkrat till folkets rätt, rätten att ha full insyn hos myndigheter.

Vi journalister ser allt mer att polisen blir den organisation som bestämmer vad journalister får skriva om eller inte får skriva om. Sådana saker hör hemma i bananrepubliker som Vietnam. Trots att kammarrätten fått information om att uppgifterna skall användes i journalistiskt syfte så har Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius valt att i samråd begå grova brott för att stoppa journalistisk publikation av ALLMÄNNA HANDLINGAR.

Kammarrätten begår brott genom att, som kammarrätten skriver, “instämmer med Riskpolisstyrelsen”, i en demokrati får myndigheter INTE instämma med varandra då det enligt FN och Europadomstolen är KORRUPTION. Kammarrätten måste ha egen uppfattning och får INTE vara i samförstånd med annan myndighet. Ni ser även att kammarrättens Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius inte har ens kunnat komma med rimlig förklaring för sitt agerande, utan lutar sig på dem kriminella kollegornas illegala beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen skall naturligtvis se till att allmänna handlingar förblir allmänna handlingar och att grundlagen efterlevs, samt att korruption och nazi-liknande handlingar som Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius begått inte får förekomma i Sverige vars ministrar skryter om till omvärlden vara världens bästa demokrati där journalister får skriva om vad som helst och inte riskerar att mördas genom att Sveriges polis anlitar lönnmördare som Kjell Stigsson Bornerheim (hittas skjuten i huvudet 19 okt. 2005) eller hotar Världen Idags journalister så som polischef Leif Jennekvist med kollegor gjorde vintern 2004 för att mörka polisens vapenförsäljning till gäng via bl.a. Peter Rätz och Max Åström.

Vi minns även mordet på journalist Cats Falck som mördades av svenska poliser på uppdrag utav Bofors. Samma organisation som beslutat att allmänna handlingar inte längre skall ges ut till journalister, är den organisation som är misstänkt nummer ett kring mordet på Olof Palme.

Skall kammarrätten begå brott i samförstånd med Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius för att blidka polisens önskan att dölja bevis/allmänna handlingar för svenska folket?

Polisens internutredare vid UC-Stockholm Camilla Fagerberg och UC-Malmö Kaicy Nordin hotade nyligen journalist via fysiskt icke undertecknat brev och påminde journalisten om att denne begår grova brott genom att publicera domar och andra allmänna handlingar kring brottsdömda poliser. Det är alltså samma organisation (polisen) som i detta fall vill stoppa svenska folket från full insyn i vad OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄN gör med bl.a. folkets pengar.

Kammarrättens, Magnus Schultzberg, Kaj Håkansson, Terese Danielsson och Åsa Barat Ullenius, beslut är ett olagligt ickedemokratiskt beslut som INTE får förekomma. Beslutsfattarna borde åtalas och dömas till kännbara fängelsestraff.

/Hans-Göran Björck

Adress: Corruptio1@hotmail.com

Sverige

Klicka på länken nedan och läs mer om hur regeringens kreatur försöker att gömma allmänna handlingar.

http://www.siren.se/website1/1.0.1.0/2/1/

Polis Tommy Bringholm kommer med många ursäkter för att kunna bryta mot lagen

Det finns INGA ursäkter för tjänstemän att slippa ta upp en anmälan. Alla tjänstemän har anmälningsplikt dygnet runt. Se nedan mejlväxling, bilder m.m.

From: tommy.bringholm@polisen.se
To: corruptio1@hotmail.com
CC: polismyndigheten.uppsala@polisen.se
Subject: Grova tjänstefel av poliser och åklagare
Date: Tue, 8 Oct 2013 12:06

Meddelande om beslut
Jag har å Polismyndigheten i Uppsala läns vägnar den 8 oktober 2013 beslutat att inte upprätta en polisanmälan grundad på det epostmeddelande som skickats från corruptio1@hotmail.com  Skälet för beslutet är att säkerställa att ärendet inte dubbelförs samt att det bär prägeln av ett så kallat massutskick. Ingen av de händelser som massutskicket relaterar till förefaller ha sin grund i någon händelse inom Uppsala län eller beröra Uppsala län på något annat sätt än möjligen väldigt perifert. Med det sagt är det mer rationellt att beslutet om att upprätta en anmälan fattas vid någon av de myndigheter som skulle kunna vara berörd geografiskt eller på annat sätt.
Tommy Bringholm
Biträdande stabschef
Polismyndigheten i Uppsala län
Från: corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 8 oktober 2013 15:33:55
Till: tommy.bringholm@polisen.se (tommy.bringholm@polisen.se); registrator@jk.se (registrator@jk.se); justitieombudsmannen@jo.se (justitieombudsmannen@jo.se)

Tommy Bringholm, (JK/JO – Anmälan mot polis Tommy Bringholm och hans ansvarige chef

Du har INTE befogenhet att bestämma om du skall upprätta en anmälan eller ej, det är din SKYLDIGHET att ALLTID ta upp en anmälan. Du befinner dig just nu INTE hemma i ditt kök där du kan bestämma vad du vill göra, utan som polis är du folkets tjänare vars plikt är att FÖLJA LAGEN och FNs/Europadomstolens artiklar.

Påstår du polis Tommy Bringholm att “grov organiserad brottslighet” inte förekommer i Uppsala?

Menar du Bringholm, som polis, att illegala vapen (från poliser och polisens civila infiltratörer) aldrig förekommit och eller aldrig kommer att förekomma i Uppsala?. Har du och dina kollegor löst alla brott i Uppsala där kulvapen varit aktuellt?

Påminner dig om att Knutby-revolvern tillkommit Helge Fossmo/Sara Svensson via polisens infiltratörer Sinisa Nikolic/Farid Lamrani och att revolvern införskaffats utav Sven-Erik Ahlberg EXAKT SOM DET STÅR I ANMÄLAN SOM DU Tommy Bringholm VÄGRAR ATT TA EMOT FÖR ATT DU VILL SKYDDA DINA KRIMINELLA POLISKOLLEGOR SAMT ER MÖRKLÄGGNING AV KNUTBY-REVOVERNS URSPRUNG.

Tommy Bringholm kan åberopa tusen fler billiga skäl för att begå brott mot lagen som säger att polis Tommy Bringholm MÅSTE ta emot ALLA ANMÄLNINGAR, men resultatet blir iallafall att Tommy Bringholm begår brott.

Så som du Tommy Bringholm agerar nu kan liknas vid varför dina kollegor dom senaste sju till 14 åren har pissat på mördade poliser Olle Borén, Robert Karlström och Fredrik Widén, därför att ni svenska korrupta poliser vet att era smutsiga kollegor, Leif Jennekvist, Ali “Putte” Lindholm, Sten Heckscher, Dan Andersson, Gunno Gunnmo, Olle Liljegren, Tage Åström m.fl., sålt fler än 1500 vapen direkt eller via infiltratörer Peter Rätz, Max Åström, Sinisa Nikolic, Ander E., Mikael L., och även hjälpt incest-pedofilen Sven-Erik Ahlberg att sälja vapen till gäng så att ni kan brösta er i media och visa er duktiga inför det beljugna och rånade svenska folket som tvingas att betala din och övriga polischefers ocker-löner/lyxliv.

Du är en skam för den sedan länge smutsiga och korrupta svenska polisen, trots att svensk polis är genomrutten och består till 80 procent av mentalt sjuka yrkesbrottslingar, så är du en skam för smutsen som titulerar sig som “Polismyndigheten”.

JK/JO-ANMÄLAN
Ni bör till att börja med kolla upp ifall Tommy Bringholms föräldrar, Laila Brongholm, född 19321101, och Sven Bringholm, född 19300509, möjligtvis är syskon, det kan ju vara anledningen till att polis Tommy Bringholm inte kan lagen.

Bifogad bild (3), polismans vän orolig för polismannens mentala hälsa.

/CJ

Från: tommy.bringholm@polisen.se (tommy.bringholm@polisen.se)
Skickat: den 8 oktober 2013 17:57:08
Till: asa.hasth@polisen.se (asa.hasth@polisen.se)
Kopia: ‘corruptio1@hotmail.com’ (corruptio1@hotmail.com)

Åsa
Se till att det upprättas en anmälan mot mig för tjänstefel och att den skickas till riksenheten för polismål. Grunden är denna handling samt den tidigare inskickade från corruptio1@hotmail.com där många anmäls och där massutskicket gjordes till många polismyndigheter i landet
Tommy Bringholm
Från: corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 8 oktober 2013 18:16:36
Till: tommy.bringholm@polisen.se; asa.hasth@polisen.se

.
Poliser som utreder kollegorna är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter enligt FN och Europadomstolen samt CPT i Strasbourg.

Att du Tommy Bringholm nu bröstar dig kring att dina kollegor inom kort skall lägga ned anmälan/utredning mot dig styrker påstående i vårt tidigare mejl till dig, JK, JO. Läs också på nätet om “Polisens internutredare hotar corruptio-journalister” så kanske du förstår hur ruttna äpplen det finns inom polismyndigheten, och dessa ruttna yrkesbrottslingar kontaktar du nu för att tvätta din byk… både ynkligt och billigt, alltså, brott mot 1998:1558.

CJ

Åsa Hasth (asa.hasth@polisen.se) är alltså Tommy Boy Bringholms kollega som skall se till att Tommy Boy “anmäls”…

Tobias Bringholm, bror till polischef Tommy Bringholm, var programdirektör på TV4 men tvingades sluta när Schibsted upptäckte oegentligheter i Metronome där han tidigare var verksam. Bringholm dömdes till villkorlig dom för grovt försvårande av skattekontroll och 150 000 kronor i böter.

 Uppsalas stolthet, polischefen Tommy “PallarInteTaEmotAnmälan” Bringholm.

SKL och kriminell åklagare, Christer Johansson, styrker att Sven-Erik Ahlbergs kännetecken på vapen han sålt är borrningen av vapnens serienummer

Under rättegångarna (5 stycken pga mörkläggning) kring Grimslövshärvan, även kallad Växjö vapenhärva, framkom att vapenhandlare/incest-pedofil Sven-Erik Ahlberg från Älmhult tagit bort vapennummer genom att borra bort numren. Förundersökningsledare Yvonne Rudinsson, Christer Johansson med poliserna Bengt Adolfsson och Hans Emanuelsson fick tydliga (olagligt) order från Justitiedepartementet/Thomas Bodström att ingen polis och inget mc-gäng, samt polisens civila infiltratörer, fick blandas in i utredningen av Grimslövshärvan. Många vapen hade sålts till poliser i Stockholm, bl.a. fd. poliser Olle Liljegren och Tage “Dirty Tage” Åström köpte vapen utav Växjöligans medlemmar, vapen som poliserna sålde vidare samt användes vapnen till att plantera hos “kriminella” för att sedan kunna glänsa i svensk skitmedia, så som skedde i Grand hotell i Falun år 2000.

Minst tre poliser skjutna med vapen poliskollegor sålt

Poliser Olle Borén och Robert Karlström besköts med bl.a. Ahlbergs pistol (Star 9mm) som polisen sålt till Jackie Arklöv/Tony Olsson via infiltratör. Polis Fredrik Widén mördas med Ahlbergs pistol (FN Browning Hi-Power). Sköts poliser Stefan Wahlberg och Björn Kastebring också med vapen som Ahlberg sålt?

Nedan ser Ni en pistol som Ioan Ursut använde 1986 under ett bankrån i skånska Glumslöv.

Pistolen Star 9mm som användes i Malexander 1999 att beskjuta poliser Borén och Karlström med har också borrade serienummer.

 Polis Björn “Björne” Kastebring skrek efter sin mamma när han sköts utav Ioan Ursut den 6 oktober 1989.

Polis Stefan Wahlberg sköts med tre skott utav Ioan Ursut i Stockholm den 6 oktober 1989.

http://www.scribd.com/doc/140378119/Polisens-Vapenhandel-Corruptio-Journalist

Ioan Ursut pissar på svenska domare, nämndemän och justitieråd.

Fler än 100 vapen köpte fd. poliser Olle Liljegren och chefen för insatsstyrkan Tage Åström utav Raimo H. (Växjö), Germund K. (Grimslöv), Mikael L. (Falun/Borlänge), Anders E. (Falun/Borlänge) och vapenhandlaren Sven-Erik Ahlberg från Älmhult

När polis Olle Liljegren greps (av misstag) i början av år 2004 hittas många vapen som kommit från Växjö-ligan i hans skåp i polishuset i Stockholm. Utredarna Gunnar Appelgren, Mikael Backman med åklagare Katarina Johansson-Welin och Magnus Elving kände väl till att vapnen sålts till polisen av ligan i Växjö/Grimslöv. Men, order från dåvarande justitieminister Thomas Bodström satte stopp för fortsatt utredning kring polisens vapenköp och vapenförsäljning till gäng. Samma brott begick Thomas Bodström år 2001 då han gav order till utredare i Växjö om att inget mc-gäng samt att polisens civila infiltratörer Sinisa Nikolic, Mikael L., Anders E, Peter Rätz, Max Åström m.fl., inte fick utredas av åklagare Yvonne Rudinsson och Christer Johansson.

Poliser och åklagare begår menedsbrott och andra grova brott för att mörklägga polisens vapenhandel till gäng 

Nedan ser Ni fakta kring Sveriges största skandal genom tiderna vilket avslöjats av Corruptio-journalist.

Hanna Udd är huvudvittnet i vapenhärvan som hotades av utredande poliser och åkl. för att slippa hennes vittnesmål i dom fem (5) domstolsförhandlingarna (fem förhandlingar för att mörkläggningen skulle kunna fungera) som vapenmålet avgjordes i. Läs hennes känsliga vittnesuppgifter, klicka här, här och här.


Niklas Carlin sägs upp från nationella insatsstyrkan efter bokföringsmiss och förskingring – fallet tas upp av Arbetsdomstolen 


Polis Anders Linde, Nationella Insatsstyrkan, fyller på med alkohol och steroider.

Rikspolisstyrelsen har beslutat om uppsägning för Niklas Carlin vid Nationella insatsstyrkan (NI) eftersom Carlin slarvat både med bokföring och underhållet av insatsstyrkans specialfordon. Niklas Carlins fackförbund vill ogiltigförklara uppsägningen och fallet ska nu tas upp av Arbetsdomstolen. 

Publicerad 2013-09-30
Nationella insatsstyrkan under flera års tid har haft stora brister kring rutiner och redovisning i hanteringen av sina utryckningsfordon. Insatsstyrkan ska bland annat ha beredskap att ingripa vid allvarliga händelser som terrordåd eller gisslansituationer. De bristande rutinerna beror enligt Rikspolisstyrelsen på misskötsel och Niklas Carlin vid insatsstyrkan har blivit uppsagd som följd. Carlin ska bland annat ha haft som uppgift att ansvara för redovisningen av drivmedelsinköp, men från de senaste tre åren ska det bara finnas motsvarande tre månaders inköp redovisade.

– Det är allvarligt. Vi arbetar med skattemedel och självklart måste vi ha väldigt god ordning på både support och logistik runt en sån här verksamhet, säger Håkan Wall vid Rikspolisstyrelsen.

Niklas Carlin ansvarade också för att en gång i veckan provstarta insatsstyrkans specialfordon vilket han ska ha struntat i vid upprepade tillfällen. Enligt polisledningen har det vid ett tillfälle gått över en månad mellan provstarterna. Carlins fackförbund vill dock ogiltigförklara uppsägningen. De menar att skulden inte kan falla på en enskild anställd utan att de bristande rutinerna beror på otillräcklig arbetsledning och en betungande arbetsbörda vilket gjort Niklas Carlin sjuk.
Arbetsdomstolen ska nu ta upp fallet.

“Den 21 december 2012 började Niklas Carlin en jul-och föräldraledighet. Han var då i så dåligt psykiskt skick att han tämligen omgående tvingades uppsöka läkare. Det konstaterades då att han drabbats av en depression. Niklas Carlins ledighet varade till och med den 10 februari 2013”

http://www.divshare.com/download/24599406-123

Förnamn:     Per Niklas
Tilltalsnamn:     Niklas
Efternamn:     Carlin
Gatuadress:     Västervägen 39 A
Postnummer:     191 49
Postort:     Sollentuna
Kommun:     Sollentuna
Församling:     Sollentuna
Födelsedatum:     1971-10-15

 
 Förnamn:     Sara Britt Maria 
Efternamn:     Carlin
Gatuadress:     Västervägen 39 A
Postort:     Sollentuna 
Födelsedatum:     1976-11-10

 Polismyndigheten – Säkerhet – Steroider – Alkohol – Nationella Insatsstyrkan – Psyket

Sveriges poliser utbildar sig till duktiga lögnare och beljuger svenska folket rakt i ansiktet i TV

Svenska överbetalade polischefer är precis som politiker och kommunchefer, dem vill bara ha dina pengar och utbildar sig hellre till professionella lögnare än att lägga ned tid och energi på att göra sitt jobb.

Jag älskar kontakten med människor” Polisen och politikern Fredrik Wallén vill alltid vara tillgänglig

Eskilstuna.
Han syns i tidningen minst en gång i veckan, men är en doldis för de flesta. Han får en kick av ett lyckat samtal och sätter en ära i att alltid vara tillgänglig. Han har svar på det mesta, oavsett om det är journalister eller vanliga medborgare som frågar. Men Sörmlandspolisens press- och kommunikationsansvarige Fredrik Wallén har också andra strängar på sin lyra. Han är bland annat teaterapa och fritidspolitiker. ENLIGT FN ÄR DET TOTAL-FÖRBJUDET FÖR POLISER ATT BLANDA SIG I POLITIKEN, ETT GROVT BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER!